Certifikace


Politika firmy

Základem strategie firmy NORMA RZ s. r. o. je poskytovat služby zákazníkům podle jejich přání, předpokládat jejich další potřeby a trvale zajišťovat kvalitu poskytovaných služeb tak, aby dopady činností firmy na životní prostředí byly co nejnižší.

Motto: Všechny zúčastněné strany musí být spokojeny
 

Realizace strategie firmy je založena na plnění následujících principů:

  • Princip zlepšování jakosti a ochrany životního prostředí je nikdy nekončící práce a je to povinností každého pracovníka firmy.
  • Požadavky zákazníků splníme beze zbytku.
  • Chceme trvale naplňovat legislativní požadavky k jakosti a k ochraně životního prostředí.
  • Usilujeme o odstranění nebo o maximální snížení negativních vlivů činností firmy na životní prostředí.
  • Profesionalita zaměstnanců je zárukou postavení firmy na trhu.

Stanovená politika je závazná pro všechny zaměstnance firmy.

Certifikáty na systém managementu jakosti, enviromentálního managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: