Historie společnosti


Firma byla založena Karlem Smutným dne 11. 9. 1991 a zaregistrována jako fyzická osoba pod obchodním názvem Karel Smutný - NORMA. Ve svých počátcích se věnovala převážně nákupu a prodeji distribučních transformátorů. Montážím, opravám a údržbě vyhrazených elektrických zařízení se v té době věnovala pouze okrajově.

Postupem času získávala firma na tuto činnost stále více zakázek. V roce 1998 přehodnotila své původní podnikatelské záměry a specializovala se na montáž, opravy a údržbu vyhrazených elektrických zařízení do 52 kV v objektech třídy A. (viz. Služby)

V průběhu svého vývoje změnila firma právní formu podnikání na společnost s ručením omezeným, která byla založena 15. 10. 2003. Do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně byla v oddíle C, vložce 44990 zapsána dne 3. 2. 2004 pod názvem NORMA RZ s. r. o. (výpis z obchodního rejstříku najdete zde )

Od zahájení elektromontážních činností patřila k nejvýznamnějším a největším zákazníkům firmy Jihomoravská energetika a.s. Od ledna 2005, kdy došlo k převodu veškerých smluvních závazků Jihomoravské energetiky, a. s., na energetickou společnost E.ON, stala se NORMA RZ s. r. o. smluvním partnerem této společnosti.

Kvalitu služeb poskytovaných firmou v této oblasti dokládá certifikát na systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 udělený firmě v roce 1999 (viz. Certifikace)

Vzhledem k tomu, že se pracoviště firmy nacházejí převážně ve volné přírodě, snaží se v ní chovat tak, aby dopad jejích činností na životní prostředí byl co nejnižší. Důkazem toho je certifikát na systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001: 1997 získaný v prosinci 2004. (viz. Certifikace)

V roce 2011 firma získala certifikát dle BS-OHSAS 18001:2007 - bezpečnost a ochrana zdraví při práci (viz. Certifikace)

Historie