Naše služby

Hlavní činnosti prováděné pro E.ON Česká republika s.r.o.

 • montáže, výstavba, údržba a opravy sítí energetických zařízení nízkého a vysokého napětí
 • projekce


Práce prováděné pod napětím

 • přípojky NN
 • odbočka svazkovými vodiči z průběžného vedení svazkových vodičů AES
 • přechod svazkových vodičů na zemní kabel
 • montáž a připojení venkovního vedení se svazkovými vodiči k venkovnímu vedení NN s holými vodiči
 • montáž druhého venkovního vedení se svazkovými vodiči v blízkosti činného venkovního vedení NN s holými vodiči
 • montáž druhého venkovního vedení se svazkovými vodiči v blízkosti činného venkovního vedení NN se svazkovými vodiči
 • výměna odbočné propichovací svorky na propojení venkovního vedení AES
 • montáž omezovačů přepětí na venkovním vedení ze svazkových izolovaných vodičů AES
 • výměna koncového držáku na venkovním vedení AES
 • montáž průběžné spojky na plastových kabelech NN
 • odpojení (připojení) odběratele napájeného z rozpojovací nebo jisticí skříně


Projektování

 • venkovní, kabelové rozvody a přípojky VN 22 kV
 • distribuční, průmyslové, stožárové a kioskové trafostanice 22/0,4 kV
 • venkovní kabelové rozvody a přípojky NN 230/400 V
 • veřejné osvětlení
 • místní rozhlas