Způsobilost

Oprávnění Institutu technické inspekce Praha:

 

Osvědčení o registraci Českého metrologického institutu pro montáž měřidel:


 
  Pracovníci vykonávající ve firmě NORMA RZ s. r. o. elektromontážní práce absolvovali:

  • kurz montérů kabelových souborů NN
  • kurz montérů izolovaného venkovního vedení NN a VN
  • kurz montérů kabelových souborů VN
  • školení pro práce prováděné pod napětím NN – postupy 1.01 – 1.38


Zde si můžete prohlédnout naše oprávnění na základě živnostenských listů: